Aktiviteter

Vi deltager i husets projekter, derfor har vi også lavet små læringsmiljøer i vuggestuen.

  • En lille dukkekrog hvor børnene kan øve sig i rollelege. En dejlig sofa til samling og hygge. Her kan læses bøger / synges m.m.
  • Masser af gulvplads til byggelege / biler / togbane. Bevægelseslege - hoppe - danse - løbe - kravle m.m.
  • En lille hule hvor man kan "være lidt i fred" - gemme sig, fordybe sig m.m.
  • Kravlegård som er over hulen, således at de små kan være i fred og have overblik