Stamkort

Når Jeres barn starter i StrandLoppen, får I udleveret et stamkort. Kortet skal udfyldes med forskellige oplysninger om Jeres barn.

I vil også have et stamkort på Tabulex, som I selv skal opdatere løbende, i ex. tilfælde af at I ændre telefonnr. eller skifter adresse.

I vil 2 gange om året bliver bedt om at tjekke oplysningerne på stamkortet.