Personale

I Børnehuset StrandLoppen er vi 18 ansatte, vi har 2 afdelinger StrandLoppen med 3 "stuer" og Badebroen med 2 "stuer" 

Brumbassen: er børn i alderen ca. fra 9 mdr. til ca. 2½ år.

Personalet er: Tina, Berit, Diaa, Kristian og Camilla. Lige nu er Marwa studerende. 

Goplen er børn i alderen ca. 2½ år - ca. 3½ år.

Personalet er: Lone, Bente og Kristian.

Søstjernen er børnehavebørn fra 3 - 5 år

Personalet er: Gitte, Heidi og Hanne

Krabben er børnehavebørn fra 5 - 6 år  førskolegruppen

Personalet er: Susanne, Pernille og Patrick 

Brobissen er børnehavebørn fra 3 - 5 år.

Personalet er: Jannie, Tina og Rikke  

Leder af StrandLoppen: Lone Stenbæk Larsen