StrandLoppens profil

Barnets sprog er i fokus her i StrandLoppen

Sproget er en meget vigtigt del af barnet udvikling:

For det helt lille barn er det positive samspil med forældrene og andre omsorgspersoner grundlaget for en harmonisk udvikling. Barnets første udtryk er øjenkontakt og kropssprog fx smil og gråd. Udvikling af sprog og evnen til at kommunikere forudsætter, at barnet får mange erfaringer med at deltage i samspil. Når barnet får responset på sit udspil, er det klar til at give tilbage, og en form for dialog/turtagning er i begyndt.

I løbet af det første leveår udvikles de forudsætninger, som den sproglige udvikling bygger på.

Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne, øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist – sproget automatiseres. Børn lærer imidlertid sprog primært af de voksne. De lærer, sig det sprog de hører de voksne anvender. Det gælder både ordforråd og de vendinger, der kendetegner den enkelte families sprog, og de lærer sig den måde, de voksne anvender sproget på, når de taler sammen, og når de taler om hændelser og oplevelser i hverdagen.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at alle voksne er sproglige rollemodeller, men forældrene har i første omgang en særlig vigtig rolle i forbindelse med deres barns sproglige udvikling.

Den sproglige rollemodel:

Tilgængelig og nærværende voksne er den vigtigste faktor i de små børns sprogtilegnelse.

I dialogen mellem børn og voksne lærer børnene at indgå i samtale, forklare, fortælle, argumentere osv. Med udgangspunkt i børnenes aktuelle sproglige kunnen, støtter vi dem ved at tolke og anerkende deres udtryk samt koble genstande og handlinger med ord.

Tilgængelig og nærvær:

Lad dig invitere ind i barnets verden og vær opmærksom på det, der vækker barnets interesse

  • Navngive genstande og handlinger
  • Stil gerne åbne spørgsmål og giv barnet tid til at svare
  • Ret ikke barnet, men hvis det fx siger; ”mig dynger”, svar blot; ja, du ”gynger”
  • Stil efter samhørighed mellem tale, mimik og kropssprog

Angiv hvem din kommunikation er rette mod og tal ikke bare ud i rummet eller tal hen over hovedet på børnene.

Siden er sidst opdateret 4. oktober 2022