Førskolegruppen Spiren

Førskolegruppen Spiren samles hver tirsdag og onsdag i tidsrummet 8 - 12.15. Børnene møder på krabben fra k 8.00

Kl 8.15, er der samling med de børn der er kommet. Her får børnene blandt viden om, hvad der skal ske i løbet af dagen, vi arbejder med fortælle og samtale lysten, turtagning, hukommelsen og at lytte. Når samlingen er slut bliver børnene tilbudt en mad. Børnene leger i grupper på Krabben. Kl. 9.30 bliver gruppen delt i to. Det ene hold går i SFOén, og det andet hold bliver på krabben. Krabberne og Goplerne(gruppe 1) går sammen, Brobisserne og Søstjernerne (gruppe 2) går sammen. Vi bytter lokale hver måned, således at alle børn lærer SFO lokalet at kende. Sidste onsdag i måneden samles vi til fortællerværksted, hvor vi vidensdeler. Børnene deler oplevelser og viden fra læringsrummet.

Vi tager ud af huset 2. og 4. tirsdag i måneden. Turene relaterer til det emne vi har. Turene har til formål at børnene skal være nysgerrige, søge ny viden og samle informationer, der kan anvendes de andre dage, hvor der arbejdes på stuer.

Lea (lærer fra Broskolen) er i gruppe 1 i ulige uger og i gruppe 2 i lige om onsdagen. Her deltager hun i læringsrummet og udarbejder materiale der underbygger det læringsrum som vi har været i. Dette materiale er tiltænkt forældrene, således at der skabes interesse for det børnene arbejder med i læringsrummet. De er hermed med til at understøtte børnenes gode udvikling

Siden er sidst opdateret 9. marts 2021