Brobygning med Broskolen

Traditionen tro fortsætter vi det spændende overgangs- og brobygningsarbejde mellem Broskolen og børnehuset Storebæltsvej.

Formålet med at lægge forløbende på skolen er dels, at børnene kan lære hinanden at kende på tværs af børnehaver og skole samt blive trygge ved skolens lokaler. Brobygningen gælder også for børn, der ikke skal gå på broskolen.

Brobygningen ligger i flg. uger og tidsrum:

Min fantastiske krop: uge 40 - 41 kl. 9 - 12

Villads fra Valby: uge 4 -5 kl. 9 - 12.

Krible Krable: uge 17 -18 kl. 9 - 12

Siden er sidst opdateret 17. oktober 2022